سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال نا فرمانی (Oppositional Defiant Disorder)

اختلال نا فرمانی (Oppositional Defiant Disorder)

A.

مجموعه ای مستمر و مکرر از عصبانیت، خشم، تحریک پذیری، جر و بحث، چالش برانگیزی، نافرمانی، لجبازی، بی اعتنایی، یا کینه توزی و تلاش برای ناراحت کردن دیگران، که حداقل 6 ماه طول می کشد و حداقل 4 معیار از 8 معیار زیر (هنگامی که فرد در حال تعامل با کسی غیر از خواهر یا برادرش باشد) این موضوع را نشان می دهند.

عصبانیت/تحریک پذیری

1.فرد معمولا نمی تواند جلوی عصبانیت خود را بگیرد یا خشم خود را کنترل کند.

2.معمولا زود رنج است و به آسانی ناراحت یا اعصابش خورد می شود.

3.معمولا عصبانی است یا اوقات تلخی می کند.

جر و بحث/چالش برانگیزی

4.معمولا با مسئولان و بالا دستان ( در مورد کودکان و نوجوانان، با بزرگسالان) جر و بحث می کند.

5.معمولا فعالانه مخالفت می کند یا قبول نمی کند که از در خواست های مسئولان و بالادست ها یا از قوانین اطاعت کند.

6.معمولا دیگران را عمدا ناراحت می کند.

7.در مورد اشتباهات یا بدرفتاریهای خود معمولا دیگران را مقصر می داند.

کینه توزی

8.در 6 ماه گذشته حداقل دو بار از سر کینه توزی خواسته است به دیگران آسیب برساند یا آنها را ناراحت کند، یا عملا این کار را کرده است.

B.

رفتار نامطلوب فرد با رنجی که خودش یا اطرافیانش می کشند (مثلا : خانواده، دوستان، همسالان و همکاران ) مرتبط است، یا باعث می شود در عملکرد اجتماعی ، تحصیلی، یا شغلی فرد نقص شدیدی به وجود آید، طوری که از لحاظ بالینی معنادار محسوب می شود (نیاز به رسیدگی بالینی دارد).

C.

این رفتارها صرفا و انحصارا در طول یک اختلال پسیکوتیک، مصرف مواد، افسردگی عمده، یا دو قطبی مشاهده نمی شود. همچنین فرد معیارهای لازم برای اختلال نا منظمی خلقی اخلال گرانه را ندارد.

: 101 - : 1400/8/29 - : 3513
1400/8/29