سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال یادگیری خاص (Specific Learning Disorder)

اختلال یادگیری خاص (Specific Learning Disorder)

A.

به رغم کمک دیگران و مداخلات مختلف فرد در یادگیری مهارت های تحصیلی و استفاده ازآنها مشکل دارد و این موضوع را حضور حداقل یک سمپتوم از سمپتوم های زیر که به مدت حداقل 6 ماه حضورداشته اند نشان می دهد.

1.کلمات را غلط میخواند یا آهسته و به دشواری می خواند ( مثلا کلمات جداگانه را با صدای بلند و غلط یا به آهستگی و با تردید می خواند، به طور فراوان کلمات را حدس میزند، خواندن کلمات با صدای بلند برایش مشکل است).

2.در درک معنی آنچه خوانده است مشکل دارد (مثلا ممکن است متن را صحیح بخواند اما توالی یا سکانس رویدادها، روابط، استنباط ها یا معانی عمیق تر آنچه را که خوانده است درک نکند.

3.در هجی کردن کلمات مشکل دارد ( مثلا ممکن است حروف صدادار یا بی صدا اضافه کند، حذف کند (جا بیاندازد)، یا یک حرف را به جای حرف دیگر به کار ببرد).

4.در نوشتن و ابراز عقاید به صورت کتبی مشکل دارد، (مثلا در داخل جملات تعداد زیادی اشتباه گرامری یا نقطه وعلامت گذاری مرتکب می شود)، عقایدی که به صورت مکتوب ابراز می کند واضح نیستند، سازماندهی پاراگراف ها ضعیف است.

5.در تسلط یافتن بر قواعد، اعداد و ارقام، اطلاعات رقمی یا محاسبه مشکل دارد ( مثلا از اعداد، بزرگی آنها و روابط آنها باهم درک ضعیفی دارد، اعداد یک رقمی را با انگشتانش می شمارد و نمی تواند مثل همکلاسی های خود، قواعد، ارقام و اعداد را به یاد آورد، وسط محاسبه سردرگم می شود وممکن است روش محاسبه را عوض کند).

6.در استدلال ریاضی به شدت مشکل دارد ( مثلا در استفاده از مفاهیم، قواعد یا فرمول های ریاضی برای حل مسایل ریاضی به شدت مشکل دارد).

B.

مهارت های تحصیلی فرد در یک یا چند درسبسیار کمتر از سن تقویمی او هستند و در عملکرد تحصیلی و شغلی، یا در فعالیت های زندگی روزمره اختلال شدید به وجود می آورند.

C.

مشکلات یادگیری در سال های مدرسه شروع می شوند، اما ممکن است تا زمانی که مهارت های تحصیلی از توانایی های فرد سبقت نگرفته اند، خودشان را نشان ندهند( مثلا زمانی که فرد مجبور می شود متونی دشوار و طولانی در یک محدوده زمانی خاص بخواند یا بار درسی بسیار زیاد باشد).

D.

معلولیت های ذهنی، مشکلات بینایی یا شنوایی اصلاح نشده یا سایر اختلالات ذهنی یا نورولوژیک، شرایط ناگوار روانی اجتماعی، عدم آشنایی کافی با زبانی که دروس تدریس می شود، یا پایه تحصیلی ضعیف، نمی تواند توضیح بهتری برای مشکلات یادگیری باشند.

اسپسیفایرها :

به همراه نقص در خواندن

1.صحیح خواندن کلمات

2.سرعت یا سیلی خواندن

3.درک مطلب

به همراه نقص در نوشتن

1.صحیح نوشتن کلمات

2.گرامر و نقطه گذاری صحیح

3.وضوح و سازمان بندی انشا

به همراه نقص در ریاضی

1.درک اعداد

2.به یاد سپردن و به یاد آوردن مواد ریاضی حفظی (مثلاجدول ضرب)

: 102 - : 1400/9/3 - : 2168
1400/9/3