سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

تجربه جنس مخالف در کودکان

🔴تجربه جنس مخالف :


کودکان از سه سالگی، به جهت تجربهء جنس مخالف، کارهایی میکنند. مثلا بازیهای آنها را انجام میدهند، اگر پسر هستند مایلند اسباب بازی دخترانه بخرند و برعکس.
بین سه تا چهار و نیم سالگی، چنین حالاتی "طبیعی" است و رد میشود.
به او نگویید در مقایسه با جنس دیگر، چه چیز را ندارد. بلکه به آنچه که او هست و دارد و جنسیتش را تعیین میکند اشاره کنید.

⚠️اگر کودک، بگوید من نمیخواهم دختر یا پسر باشم و در این کار " اصرار "کرد و دوستانی را انتخاب کرد از جنس مخالف، و اصرا زیاد به استفاده از بازیهای جنس مخالفش داشت، حتی به بدنش آسیب زد و همواره جنسیت خود را پنهان کرد یعنی گرفتاری و آسیبهایی بوجود آمده است
دکتر_مریم_تاجدینی

: 53 - : 1398/6/12 - : 9680
1398/6/12