09196302115

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اثر هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب

متا انالیزی که اخیرا در مجله هبپنوتیزم بالینی چاپ گردیده است ،ببان میکند که هیپنوتیزم می تواند در کاهش اضطراب بسیار سودمند باشد که اگر در کنار سایر درمان ها نیز انجام گیرد تاثیر بسزایی خواهد داشت.دراین مطالعه مشخص گردید که گروهی که هیپنوتیزم داشته اند در مقایسه با گروه کنترل هشتاد درصد بیشتر کاهش اضطراب داشته اند .

کد مطلب: 54 - تاریخ: 1398/6/16 - بازدید: 203