سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

هرگز به کودک نگویید این‌قدر ترسو نباش!

هرگز به کودک نگویید اینقدر ترسو نباش!
برای آموزش دفاع کردن به کودکتان از نصیحت استفاده نکنید.
مثلا نگویید: «از خودت دفاع کن، چرا از خودت دفاع نکردی؟ چرا وقتی کتک خوردی هیچ کاری نکردی؟ نگفتم اینقدر ترسو نباش؟» یا برچسب نزنید: «بچه من پخمه است، مظلومه، بیدست و پاست، اصلا این کتک خوره و ...». یا زمانی که کودکتان کتک میخورد، خشم خود را از بقیه سر او خالی نکنید: «چرا هیچی نگفتی؟ همینطور وایستادی کتک خوردی؟» از همان ابتدا که کودک شما کتک خورد یا حقش گرفته شد یا هل داده شد، رفتاری را داشته باشید که انتظار دارید فرزندتان در آن شرایط انجام دهد.

مثلا اگر کسی کودک را کتک زد، دستش را با اقتدار، ولی بدون خشونت میگیرید و میگویید کار بدیه، نباید بزنی. اگر به زور اسباببازی را گرفت، میگویید این اسباببازی مال اونه، این برای شماست، ولی میتونید با همدیگه تقسیم کنید.
این رفتارها باید بدون خشونت و خجالت گفته شود

: 62 - : 1399/1/25 - : 6342
1399/1/25