سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلالات یادگیری در کودکان

اختلالات یادگیری در کودکان

قسمت دوم

مشاهده نشانه های زیر در کودک می تواند احتمال اختلال یادگیری و نیاز به بررسی دقیق تر را مطرح کنند:

• مشکل در درک و دنبال کردن دستوالعمل ها.

• یادآوری ضعیف مطالب و چیزهایی که به او گفته شده است.

• مشکل در خواندن، نوشتن و مهارت های ریاضی.

• اشکال در رعایت جهت راست به چپ در خواندن و نوشتن فارسی و جهت چپ به راست در عدد نویسی مثلا 25 را 52 می نویسد و ...

• هماهنگی حرکتی ضعیف در راه رفتن، دویدن و فعالیت های ورزشی، و مشکل در حرکات ظریف مثل قلم گرفتن نادرست و یا دستخط نامناسب.

• گم کردن یا جاگذاشتن زیاد وسایل، مثل وسایل مدرسه و ...

• مشکل در درک مفاهیم مرتبط با زمان مثل جابجا بکاربردن دیروز، امروز و فردا و

دکتر علیرضامتشکر متخصص اعصاب وروان
عضوانجمن علمی هیپنوتیزم ایران
: 69 - : 1399/2/2 - : 6721
1399/2/2