سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

بهداشت خواب (قسمت دوم)

بهداشت خواب (قسمت دوم)

نباید های بهداشت خواب:

ورزش کردن به فاصله نزدیک قبل خواب .

وقتی خوابتان نمیبرد در رختخواب تلویزیون ببینید.
غذای سنگین خوردن قبل خواب .

نوشیدن قهوه عصر و شب.
اگر نتوانستین بخوابید سیگار بکشید .

استفاده از الکل برای خواب.
اگر خوابتان نمیبرد در رختخواب مطالعه کنید .
غذا خوردن در تختخواب.

صحبت کردن یا استفاده از تلفن همراه در تختخواب

: 71 - : 1399/2/5 - : 6559
1399/2/5