سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

بهداشت خواب (قسمت سوم)

بهداشت خواب (قسمت سوم)

قوانین ساده برای خواب :
1_فقط وقتی به رختخواب بروید که احساس خواب آلودگی دارید .
2_رختخواب را فقط برای خوابیدن استفاده کنید .
بمدت طولانی در رختخواب در صورت بیخوابی دراز نکشید '،بعد از چند دقیقه بدون اینکه به ساعت نگاه کنید به اتاق دیگری بروید،کار غیر محرکی انجام دهید تا خواب الودگی برگردد.

این قانون تا هر زمانی که لازم است باید تکرار شود .

3_ سر ساعت صبحها از خواب بیدار شوید و از چرت زدن روزانه پرهیز کنید .
توضیح اینکه رعایت این قواعد ممکن است تا مدتی اثر نگذارد و اکثر مواقع در دراز مدت موثر خواهد بود.

دکتر علیرضامتشکر متخصص اعصاب وروان
عضوانجمن علمی هیپنوتیزم ایران
: 72 - : 1399/2/7 - : 6595
1399/2/7