سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

پزشک خانواده

پزشک خانواده

فواید برنامه پزشک خانواده :

هدف از اجرای برنامه پزشک خانواده شهری چیدمان خاص واحدهای تامین کننده خدمات سلامت می باشد به نحوی که فواید ذیل را برای مردم ایجاد نماید .

1- بهره مندی یکسان کلیه افراد جامعه از سرانه سلامت و اجراء اصل عدالت در سلامت

2- حذف پرداخت هزینه های اضافی توسط مردم به نظام سلامت

3- انجام معاینات دوره ای و پیگیری وضعیت سلامت افراد جامعه توسط پزشکان خانواده و ثبت سوابق بیماری

4- دسترسی سریع و آسان و شبانه روزی مردم به خدمات سطح اول نظام سلامت

5- بهبود و ارتقاء نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و پاسخگویی به نیازهای جدید مردم.

سرشماری خانواروپرونده سلامت الکترونیک:

در برنامه پزشک خانواده شهری هر فرد باید دارای پرونده سلامت الکترونیک باشد کهاطلاعات اولیه این پرونده از طریق پرسشگری خانواردر سالجاری توسط پرسشگران سلامت با مراجعه به درب منازل جمع آوری می شود و اطلاعات تکمیلی این پرونده توسط پزشک منتخب خانوار پس از ویزیت پایه ثبت خواهد شد و پس از هر ویزیت خلاصه اقدامات درمانی هر فرد در پرونده الکترونیک سلامت او درج می گردد.

تکمیل پرونده سلامت الکترونیک و انجام ویزیت پایه برای تک تک افراد تحت پوشش بعنوان زیر بنای برنامه پزشک خانواده محسوب میگردد.

انتخاب پزشک خانواده :

سرپرست هر خانوارمختار است که پزشک خانواده خود را در فاصله 1/5 کیلومتری محل سکونت خود انتخاب و نزد وی ثبت نام نماید و در صورت عدم رضایتمندی از پزشکان منتخب ، خانواده ها می توانند با هماهنگی ستاد اجرایی شهرستان تا دو بار در سال نسبت به جابجایی پزشکان خانواده خود اقدام نمایند .

دفتر چه های بیمه افراد خانواده به نام پزشک خانواده نشاندار شده و از آن پس اعضاء خانواده جهت انجام ویزیت به پزشک خانواده خود مراجعه می کنند . کلیه افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار خواهند گرفت

در آینده دفترچه های بیمه تبدیل به کارت هوشمند سلامت خواهد شد.

سطح یک ( پایگاه و مراکز مجری برنامه پزشک خانواده ) :

پایگاه پزشک خانوادهمحل استقرار یک پزشک و یک ماما یا پرستار می باشد که بین 500 تا 2500 نفر را تحت پوشش خود قرار خواهند داد .

این پایگاه در دو نوبت کاری صبح و عصر فعال می باشد . تقریبا به ازای هر 10000 نفر جمعیت تحت پوشش یکمرکز مجری برنامه پزشک خانوادهوجود دارد که پزشک مستقر در آن مرکز به عنوان مدیر سلامت منطقه و مسئول فنی شناخته میشود و به ازای هر 30000 نفر یک مرکز فعال با پاسخگویی شبانه روزی وجود خواهد داشت .

کلیه خدمات سطح یک ، از جمله ویزیت پزشک خانواده و دارو رایگان می باشد .

نظام ارجاع( سطح دو و سه ) :

یکی از مهمترین اهداف برنامه پزشک خانواده ،ساماندهی نظام ارجاع می باشد . پزشک خانواده در صورت نیاز بیمار را بهسطح دویعنی بیمارستان و پزشک متخصص وسطح سهکه شامل خدمات درمانی و توانبخشی فوق تخصصی سرپائی و بستری می باشد، ارجاع می دهد.هزینه خدمات سطح دو و سه در صورت رعایت دقیق نظام ارجاع بسیار کاهش خواهد یافت.

نظام ارجاع و انجام صحیح آن از سرگردانی مردم و مراجعات مکرر آنها به پزشکان مختلف جلوگیری می کند و با توجه به تجربه کشورهای مترقی یکی از کارآمدترین شیوه های نظام سلامت بحساب می آید .

ارائه خدمات در روزهای تعطیل و ساعات غیر فعال برنامه پزشک خانواده :

به ازاء هر 30 هزار نفر یک مرکز بهداشتی درمانی فعال پیش بینی شده است که در آن یک پزشک و دو پرستار به مراجعین در روزهای تعطیل و ساعات غیرفعال برنامه پزشک خانواده ارائه خدمت خواهند نمود .

خدمات سلامتی اورژانس و مسافرین :

همه افراد در مواقع اورژانس می توانند بطور مستقیم ( چه به تشخیص پزشک خانواده یا خودش و یا همراهان ) با در دست داشتن دفترچه بیمه به اورژانس مراجعه کنند.

مسافران در موارد اورژانس می توانند بدون الزام به رعایت نظام ارجاع به مراکز اورژانس مراجعه نمایند همچنین ساکنین موقت و مسافران می توانند برای دریافت خدمات با راهنمایی مرکز هدایت و راهنمایی بیماران (Call center) از خدمات پزشکان خانواده یا کشیک تیم سلامت محل سفر استفاده نمایند.

دکتر علیرضامتشکر متخصص اعصاب وروان
عضوانجمن علمی هیپنوتیزم ایران
: 73 - : 1399/2/7 - : 6837
1399/2/7