سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی

A.

ترس یا اضطراب بسیار زیاد و بی تناسب با مرحله رشدی که فرد در آن قرار دارد،به علت جدا شدن از کسانی که به آنها دلبستگی دارد.این ترس یا اضطراب افراطی حداقل با 3 مورد از هشت مورد زیر مشخص می شود :

1.هنگامی که فرد از خانه یا افراد مهمی که به آنها دلبستگی دارد جدا می شود یا احساس می کند که به زودی جدا خواهد شد،به طور مکرر دچار استرس شدید می شود.

2.به طور دائم و به شدت نگران است که مبادا یکی از افراد مهمی را که به آنها دلبستگی دارد از دست بدهد یا بلایی سر او بیاید، مثلا، بیمار، مجروح، قربانی بلایای طبیعی شود، یا بمیرد.

3.به طور دائم و به شدت نگران رویدادهایی است که می توانند به جدا شدن او از یکی از افراد مهمی که به آنها دلبسته است منجر شوند (مثلا: گم شدن، آدم ربایی، تصادف، یا مرگ).

4.هرگز دوست ندارد یا اصلا حاضر نمی شود از خانه بیرون برود، از خانه دور شود، به مدرسه، محل کار، یا هر جای دیگری برود، زیرا از جدا شدن میترسد.

5.به طور دائم و به شدت میترسد یا میل ندارد در خانه یا جاهای دیگر تنها یا بدون یکی از افراد مهمی که به او دلبسته است بماند.

6.به طور دائم تمایل ندارد یا میترسد در جای دیگری بجز خانه خودشان بخوابد یا اصلا دوست ندارد بدون حضور یکی از افراد مهمی که به او دلبستگی دارد بخوابد.

7.به طور مکرر کابوس هایی میبیند که موضوع آنها جدایی است.

8.هنگامی که از خانه یا افراد مهمی که به آنها دلبستگی دارد جدا می شود یا احساس می کند که به زودی جدا خواهد شد، به طور مکرر سمپتوم های فیزیکی تجربه می کند ( مثلا: سردرد، معده درد، تهوع یا استفراغ).

B.

ترس، اضطراب، یا اتناب به طور مکرر و پیوسته وجود دارد، در کودکان و نوجوانان حداقل 4 هفته، و در بزرگسالان معمولا 6 ماه یا بیشتر ادامه می یابد.

C.

ای اختلال باعث می شود در عملکرد اجتماعی، تحصیلی، شغلی و سایر زمینه های مهم زندگی استرس یا نابسامانی عملکردی شدید و از لحاظ بالینی معناداری به وجود آید.

D.

برای این اختلال نمی توان علت های مناسب تری پیدا کرد: مثلا، امتناع از ترک خانه به علت مقاومت مفرط به تغییر در اختلال طیف اوتیسم، هذیان ها یا توهم های مرتبط با جدایی در اختلالات پسیکوتیک، امتناع از بیرون رفتن از خانه بدون یک همراه مورد اعتماد در گذرهراسی، یا نگرانی درباره داشتن یک بیماری در اختلال اضطراب بیماری.

: 94 - : 1400/4/21 - : 765
1400/4/21