سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال بدریخت انگاری بدن (Dysmorphic Disorder Body)

اختلال بدریخت انگاری بدن (Dysmorphic Disorder Body)

فرد به طور دائم نگران است و فکر می کند یک یا چند نقص یا عیب در ظاهر فیزیکی دارد ، ولی دیگران این نقص ها را نمی بینند یا آنها را بسیار جزئی می دانند.

در مرحله ای از این اختلال ، فرد در واکنش به نگرانی های خود درباره ظاهرش ، رفتارهای تکراری داشته باشد(مثلا :خودش را به طور دائم در آینه برانداز کرده ، به طور افراطی موهایش را شانه زده یا خودش را آرایش کرده است ، پوست های مرده را از پوست یا بدنش کنده ، یا به طور دائم از دیگران قوت قلب و دلگرمی خواسته است) یا اعمال ذهنی تکراری انجام داده است ( مثلا : ظاهر خودش را با ظاهر دیگران مقایسه کرده است).

این اشتغال ذهنی باعث دیسترس یا نا به سامانی شدید در عملکرد اجتماعی ، شغلی ، یا عملکرد در سایر جنبه های مهم زندگی شده است.

اشتغال ذهنی درباره ظاهر خود ، علت دیگری ندارد ( مثلا : نگرانی درباره چربی یا وزن بدن در یکی از اختلالات خورد و خوراک).

اسپسیفایر :

به همراه دیسمورفی ماهیچه ای : فرد دائم به این موضوع فکر می کند که جثه بیش از حد کوچکی دارد یا به اندازه کافی عضله ندارد).این اسپسیفایر را حتی زمانی که فرد نگران سایر جنبه های بدن خود است می توان به کار برد ، که معمولا نیز همینطور است.

: 98 - : 1400/7/9 - : 2670
1400/7/9