سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

پرسش و پاسخ

برخی نشانه های افسردگی در نوجوانان

برخی نشانه های افسردگی در نوجوانان

غمگینی و احساس نا امیدی
• تحریک پذیری، خشم و خصومت
• گریه کردن های مکرر
• دوری گزینی از دوستان و تمایل به گوشه گیری
• بی علاقگی به فعالیت ها
• افت عملکرد تحصیلی
• بی قراری و کلافگی
• برهم خوردن الگوی خواب و اشتها
• احساس بی ارزشی و گناه
• کاهش انگیزه و احساس ناتوانی
• خستگی و کاهش انرژی
• کاهش تمرکز
• شکایت از درد و مشکلات جسمی متعدد
• حساسیت زیاد به انتقاد و زودرنجی
• بهانه گیری و شاکی بودن بیش از حد
• احساس تنهایی و اینکه دیگران آن ها را درک نمی کنند
• تمایل به مصرف سیگار یا مواد مخدر
• این احساس که فعالیت های لذت بخش برایش چندان خوشایند نیست.
• آرزوی مردن، افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی
• ترس، نگرانی و اضطراب زیاد همراه با سایر نشانه ها

همان گونه که در مورد کودکان هم گفته شد صرف وجود یک یا دو علائم نشان دهنده تشخیص قطعی افسردگی نیست و برای تشخیص، ارزیابی باید توسط روانپزشک انجام شود

: 59 - : 1399/1/24 - : 7738
1399/1/24