سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

پرسش و پاسخ

علائم افسردگی بارداری چیست؟

علائم افسردگی بارداری چیست؟

زنان باردار مبتلا به افسردگی معمولا برخی از علائم زیر را بهمدت 2 هفته یا بیشتر تجربه میکنند:

غم و اندوه مداوم

دشواری یا عدم تمرکز

خوابیدن به مقدار بسیار کم یا بسیار زیاد

ازدست دادن علاقه به فعالیتهایی که معمولا از آنها لذت میبردند

افکار تکرارشونده (نشخوارذهنی) در مورد مرگ، خودکشییا ناامیدی

اضطراب

احساس گناهیا بیارزشی

تغییر در عادات غذا خوردن

: 87 - : 1399/7/27 - : 7518
1399/7/27