سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

تست IVA-2
تست IVA-2یک آزمون تخصصی جهت بررسی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی است. این آزمون توجه دیداری و شنیدار
: 110 - : 1401/11/10 - : 27
1401/11/10
اختلال نقص توجه-بیش فعالی
اختلال نقص توجه-بیش فعالیاختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) اختلالی است که با الگوی مداوم بی توجهی و ی
: 109 - : 1401/10/25 - : 103
1401/10/25
آزمون تخصصی جهت بررسی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی
آزمون تخصصی جهت بررسی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی است.این آزمون توجه دیداری و شنیداری و عملکرد کن
: 108 - : 1401/10/22 - : 124
1401/10/22
نسل z
نسل zنقش تکنولوژی در تغییرات نسلی به عنوان عاملی شتاب دهنده تلقی می گردد و آگاهی بخشی را ایجاد می کن
: 107 - : 1401/8/21 - : 459
1401/8/21
اختلال معلولیت ذهنی
اختلال معلولیت ذهنیمعلولیت ذهنی (اختلال رشد ذهنی ، اختلال رشدی ذهنی) اختلالی است که در طول دوره رشدی
: 106 - : 1400/10/29 - : 2065
1400/10/29
اختلال سیالی کلامی(لکنت)
اختلال سیالی کلامی(لکنت) ((Childhood-Onset Fluency Disorder( Stuttering )A:زمانی فرد رسما مبتلا به ا
: 105 - : 1400/10/13 - : 2111
1400/10/13
اختلال آواهای گفتاری (Speech Sound Disorder)
اختلال آواهای گفتاری (Speech Sound Disorder)A:فرد در تولید آواهای گفتاری مشکلات دائمی دارد طوری که ح
: 104 - : 1400/10/9 - : 2132
1400/10/9
اختلال زبان (Language Disorder)
اختلال زبان (Language Disorder)A:کودک در یادگیری و استفاده از زبان در زمینه های مختلف زبان شفاهی ، ک
: 103 - : 1400/10/8 - : 2071
1400/10/8
اختلال یادگیری خاص (Specific Learning Disorder)
اختلال یادگیری خاص (Specific Learning Disorder)A.به رغم کمک دیگران و مداخلات مختلف فرد در یادگیری مه
: 102 - : 1400/9/3 - : 2169
1400/9/3
اختلال نا فرمانی (Oppositional Defiant Disorder)
اختلال نا فرمانی (Oppositional Defiant Disorder)A.مجموعه ای مستمر و مکرر از عصبانیت، خشم، تحریک پذیر
: 101 - : 1400/8/29 - : 2153
1400/8/29
اختلال بیش فعالی و نقص توجه (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)
اختلال بیش فعالی و نقص توجه (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)مجموعه ای فراگیر از رفتارهای ب
: 100 - : 1400/8/26 - : 2200
1400/8/26
اختلال سلوک (Conduct Disorder)
اختلال سلوک (Conduct Disorder)اختلال سلوک به گروهی از مشکلات رفتاری و عاطفی گفته میشود که معمولاً در
: 99 - : 1400/8/23 - : 2260
1400/8/23
اختلال بدریخت انگاری بدن (Dysmorphic Disorder Body)
اختلال بدریخت انگاری بدن (Dysmorphic Disorder Body)فرد به طور دائم نگران است و فکر می کند یک یا چند
: 98 - : 1400/7/9 - : 2455
1400/7/9
اختلال مو کندن Hair-Pulling Disorder Trichotillomania
اختلال مو کندنHair-Pulling Disorder Trichotillomaniaفرد به طور مداوم موهای خود را می کند و در نتیجه
: 97 - : 1400/7/9 - : 2465
1400/7/9
اختلال پوست کندن (skin-picking)Disorder Excoriation
اختلال پوست کندن(skin-picking)Disorder Excoriationفرد به طور دائم پوست خود را می کند در حدی که به زخ
: 96 - : 1400/7/9 - : 2450
1400/7/9
اختلال پانیک
اختلال پانیکاکثر شما اسم این اصطلاحو شنیدین ،یه کوچولوباهاش آشنا بشیم .از هر صد نفر حدود 3 تا 4 نفر
: 95 - : 1400/7/4 - : 2451
1400/7/4