سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اطفال

سوگ و سوگواری در کودکان و نوجوانان

چگونه می توان به کودک داغدیده کمک کرد تا با مرگ عزیزانشان کنار بیایند و مراحل سوگ را با کمترین مشکل طی کنند؟
درخصوص کودکان حل شدن سوگ و طی کردن مراحل آن از اهمیت خاصی برخودار است. چرا که کودکان همیشه این امکان را ندارند تا درمراسم شرکت کنند و هیجانات خود را بروز دهند. گاهی نیز به غلط تصور می شود که چون فعال هستند و بازی می کنند مشکلی ندارند.
افکار و عقاید کلیشه ای فراوانی پیرامون مسئله مرگ و درک کودکان از مرگ، در بین بزرگسالان وجود دارد. این افکار باعث میشود، در فرآیند سوگواری کودک خلل ایجاد کند.
نمونه هایی از این افکار کلیشه ای را در زیر آورده ایم:

• بهتر است جلوی کودک داغدیده راجع به مرگ صحبت نکنیم!

• بهتر است از صحبتهایی که در بچه ایجاد گریه میکند اجتناب کنیم!

• بهتر است بچه ها درمراسم سوگواری شرکت نکنند!

• بچه های خردسال آنقدر کوچک هستند که سوگ و اندوه را نمیفهمند!

• هنوز بچه ای، بزرگ که شوی همه چیز فراموشت میشود!

• او به یک مسافرت طولانی رفت !

• او به یک خواب عمیق رفت!

• خدا او را از ما گرفت، چون خیلی خوب بود. خدا انسانهای خوب را زودتر میبرد!

• او تو را از آسمان نگاه میکند؛ بنابراین بهتر است مواظب رفتارهایت باشی!

• اینقدر گریه نکن، عصبی و بیمار میشوی!

• چه خوب بازی میکند، انگار نه انگار اتفاقی افتاده!

• سوگ بزرگترها روی کودک سوگوار تأثیر نمی گذارد!

• بزرگتر ها همه چیز را باید درباره سوگ، مرگ و روح بدانند و می توانند توضیحات کامل و کافی دراین باره به بچه بدهند.