سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

درمان اختلالات گسست

تغییرات موقت در کارکردهای هشیاری، حافظه یا هویت شخصی به علت اختلال های هیجانی