سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

درمان اختلالات جسمانی

وقتی نشانه های اختلال جسمانی وجود دارد اما هیچ گونه مبنای عضوی برای آن ها نمی توان یافت. به نظر می رسد نقش اصلی با عوامل روانی باشد.