سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

توجه بالینی

شامل بسیاری از مشکلاتی که مردم را به کمک خواهی وا می دارد. مانند مشکلات زناشویی، تعارضات والدین و نوجوانان و …..