سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

درمان اسکیزوفرنی

گروهی از اختلال ها با ویژگی های مختل شدن حس واقعیت سنجی، اختلال بارز اندیشه و تفکر،رفتار عجیب و غریب. در بعضی از موارد بیمار تقریبا همیشه توهم و هذیان دارد.