سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

درمان اضطراب

شامل اختلال هایی است که در آن ها یا اضطراب نشانه اصلی اختلال است یا وقتی شخص نتواند از موقعیت های ترس آور اجتناب کند یا وقتی در برابر میل به انجام دادن کارهای خاصی یا فکر های سمج مقاومت کند ( وسواس فکری – عملی ) دچارش می شود.

اختلال پانیک

قسمت اول

خبر خوب این است که حمله ها و اختلال پانیک قابل درمان هستند و به طور معمول با استراتژیهای خوددرمانی یا چند جلسه درمان، به صورت کامل رفع میشوند.

1. روش درمانی رفتار آگاهانه

روش درمانی رفتار آگاهانه مؤثرترین راه برای درمان حملههای پانیک، اختلال پانیک و آگورافوبیاست. تمرکز درمان رفتار آگاهانه بر فکر کردن در مورد الگوها و رفتارهایی است که محرک حملهی پانیک هستند. در واقع این روش به فرد کمک میکند تا به ترسهایش به صورت واقعبینانه نگاه کند.
برلی مثال اگر در حال رانندگی دچار حملهی پانیک شوید، از وقوع تصادف یا احتمال حملهی قلبی وحشت خواهید کرد، ولی باید بدانید که احتمال این موارد بسیار کم است. تنها مشکلی که برای شما رخ میدهد این است که مجبور شوید خودرو خود را به کنار جاده هدایت کنید و برای مدتی توقف داشته باشید. وقتی به خودتان یادآوری کنید که هیچ اتفاق وحشتناکی قرار نیست رخ بدهد، تجربه ی حمله ی پانیک بعدی با ترس کمتری همراه خواهد بود.

2. روش درمانی افشا
در روش درمانی افشا شما در یک محیط امن و تحت کنترل در معرض حالات فیزیکی پانیک قرار داده میشوید. این روش برای پیدا کردن راههای بهتر کنار آمدن با حملات بسیار مفید است. شاید از شما خواسته شود که سرتان را به اطراف بچرخانید، نفسنفس بزنید، یا نفس خود را نگه دارید. یعنی در این تمرینات برای حالات و احساسات پانیک شبیه سازی صورت میگیرد. پس از چند بار تکرار این تمرینات، ترس شما از وقوع این علائم کمتر میشود و قادر به کنترل حملات پانیک خواهید بود.
اگر به آگورافوبیا دچار هستید، قرار گرفتن در موقعیتهایی که از آنها ترس دارید بخشی از درمانتان است. در روش درمانی افشا برای فوبیاهای خاص، فرد آنقدر در معرض موقعیتی که از آن میترسد قرار میگیرد تا به تدریج آن ترس از بین برود. در طول این تجربه شما مطمئن خواهید شد که این موقعیت آسیبی در پی نخواهد داشت و قادر به کنترل احساساتتان خواهید بود.

3. روش درمان دارویی برای حملات پانیک
استفاده از دارو برای درمان موقت اختلال پانیک با کاهش برخی علائم آن مناسب است ولی دارو قادر به درمان کامل یا حذف علائم نیست. مصرف دارو در موارد بسیار شدید میتواند مفید باشد، ولی به تنهایی کاربرد ندارد. بلکه زمانی موثر خواهد بود که به عنوان مکمل درمانهای دیگر و با تغییر سبک زندگی فرد همراه باشد. در واقع مهمترین بخش درمان حملات پانیک، تشخیص علت وقوع آن است.