سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

درمان اختلالات جنسی

شامل اختلال در هویت جنسی مثل نارضایتی جنسیتی. اختلال عملکرد جنسی نظیر ناتوانی جنسی، انزال زودرس . اختلال هدف گیری جنسی مانند علاقه جنسی به کودکان، دیگر آزاری یا خود آزاری