سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

درمان هیجان غیر معمول

اختلالاتی که با هیجان یا خلق مرتبط است. شخص ممکن است به شدت افسرده یا بر عکس به طور غیر معمول خوشحال باشد و یا بین حالت های شادی و غم نوسان داشته باشد