سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال آواهای گفتاری (Speech Sound Disorder)

اختلال آواهای گفتاری (Speech Sound Disorder)

A:

فرد در تولید آواهای گفتاری مشکلات دائمی دارد طوری که حرف هایش مفهوم نیستند یا نمی تواند پیام های خود را به صورت شفاهی به اطلاع دیگران برساند.

B:

مشکلات فرد در تولید اصوات گفتاری یا آواهای کلامی ( در شرایط عادی ) باعث می شوند نتواند به خوبی تبادل اطلاعات کند و در نتیجه در یک یا چند زمینه زیر اختلال به وجود می آید :

پیشرفت تحصیلی یا عملکرد شغلی.

C:

سمپتوم ها در اوایل دوره رشدی (خردسالی و اوایل کودکی) آغاز شده اند.

D:

نمی توان این مشکلات را به عارضه های مادرزاد یا اکتسابی (مثلا فلج مغزی، کام شکافتگی، ناشنوایی یا کم شنوایی، آسیب مغزی تروماتیک) یا یک عارضه پزشکی یا نورولوژیک دیگرنسبت داد.

: 104 - : 1400/10/9 - : 4326
1400/10/9