سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال معلولیت ذهنی

اختلال معلولیت ذهنی

معلولیت ذهنی (اختلال رشد ذهنی ، اختلال رشدی ذهنی) اختلالی است که در طول دوره رشدی شروع می شود و شامل نقصهایی هم در عملکرد ذهنی و هم در عملکرد سازگارانه در زمینه های مفهومی اجتماعی و عملی است. سه معیار زیر باید برآورده شوند :

A.

نقص در عملکرد ذهنی مثل استدلال حل مساله، برنامه ریزی، تفکر انتزاعی، قضاوت، یادگیری آکادمیک و یادگیری از روی تجربه. این نقص ها را هم سنجش بالینی و هم آزمون های استاندارد شده و فردی شده باید تایید کنند.

B.

نقص در عملکرد سازگارانه که به ناتوانی در رسیدن به استانداردهای رشدی و اجتماعی فرهنگی برای استقلال شخصی و مسئولیت اجتماعی منجر می شود. بدون ساپورت مداوم، نقص های موجود در عملکرد سازگارانه باعث می شوند فرد در یک یا چند فعالیت زندگی روزمره (مثلا ارتباط برقرار کردن با دیگران، شرکت در فعالیت های اجتماعی و زندگی مستقل) و در چند محیط ( مثلا خانه، مدرسه، کار، جامعه) محدودیت عملکرد داشته باشد.

C.

آغاز نقص های ذهنی و سازگارانه در طول دوره رشد.

: 106 - : 1400/10/29 - : 4020
1400/10/29