سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

تست IVA-2

تست IVA-2

یک آزمون تخصصی جهت بررسی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی است. این آزمون توجه دیداری و شنیداری و عملکرد کنترل تکانه و توجه کلی را می سنجد و این که فرد نسبت به افراد هم سن و هم جنس خود کجاست ؟

این تست تماما کامپیوتری است، چون زمان واکنش بر حسب هزارم ثانیه است و بیش از 500 محرک در عرض 20 دقیقه نمایش داده می شود.

کاربرد تست :

» تشخیص بیش فعالی با دقت بیش از 80 درصد

» مقایسه قبل و بعد از درمان

» تشخیص اینکه مشکل در کدام حیطه توجه است

» افتراق انواع بیش فعالی

این تست قابل اجرا جهت سنین 6 تا 96 سال می باشد.این تست حساسیت 92 درصد در تشخیص بیش فعالی دارد، همچنین حساسیت 90 درصد در تشخیص غیر بیش فعالان دارد.میزان دقت تست بالای 80درصد است.

: 110 - : 1401/11/10 - : 1234
1401/11/10