سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

اختلال سلوک (Conduct Disorder)

اختلال سلوک (Conduct Disorder)

اختلال سلوک به گروهی از مشکلات رفتاری و عاطفی گفته میشود که معمولاً در دوران کودکی یا نوجوانی شروع میشود. کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال با رعایت قوانین و رفتار اجتماعی مورد قبول جامعه مشکل دارند. آنها ممکن است رفتارهای تهاجمی، مخرب و فریبکارانهای از خود بروز دهند که میتواند حقوق دیگران را پایمال کند. بزرگسالان و سایر کودکان این افراد را بی تربیت یا بزهکار تلقی میکنند نه به عنوان یک بیمار روانی.

اگر فرزند شما دارای اختلال رفتاری است، ممکن است جسور و با اعتماد به نفس به نظر برسد. اما در واقعیت، کودکانی که اختلال رفتاری دارند اغلب احساس ناامنی و ترس میکنند و به طور نادرست معتقدند که از طرف مردم درخطر هستند و هر عاملی را تهدیدکننده تلقی میکنند.

.A مجموعه ای از رفتارهای مستمر و مکرر که در آنها، حقوق اولیه دیگران یا هنجارها یا قوانین اصلی و متناسب با سن فرد نقض می شوند و این وضعیت را شرایط زیر نشان می دهند :

حداقل 3 معیار از 15 معیار زیر، از هر یک از 4 طبقه بندی زیر، به مدت 12 ماه گذشته وجود داشته اند و حداقل یکی از معیارها در 6 ماه گذشته حضور داشته است :

پرخاشگری به مردم وحیوانات

  1. 1. فرد معمولا به دیگران زور می گوید و قلدری می کند و آنها را تهدید می کند یا به ارعاب آنها می پردازد تا کاری را که می خواهد انجام دهند.
  2. 2. معمولا اولین نفری است که دعوا و درگیری فیزیکی را شروع می کند.
  3. 3. برای آسیب رساندن به دیگران از یک وسیله خطرناک استفاده کرده است (مثلا چوب،آجر،بطری شکسته،چاقو،اسلحه)
  4. 4. نسبت به مردم بی رحمی فیزیکی کرده است.
  5. 5. نسبت به حیوانات بی رحمی فیزیکی کرده است.
  6. 6. با مواجهه چهره به چهره و درگیری شخصی با یک قربانی از او دزدی کرده است (مثلا زورگیر کرده است، (با درگیری فیزیکی پول یا اموال مردم را دزدیده است).
  7. کیف قاپی کرده است، با تهدید مردم را مجبور کرده است پول یا اموالشان را به او بدهند،سرقت مسلحانه کرده است).
  8. 7. کسی را به زور مجبور به برقراری رابطه جنسی کرده است.

تخریب اموال

8.عمدا و به قصد وارد کردن صدمات جدی جایی یا چیزی را آتش زده است.

9.عمدا اموال دیگران را تخریب کرده است(به جز از طریق آتش زدن).

شیادی یا دزدی

10.با استفاده از زور و به قصد دزدی به خانه، ساختمان یا اتومبیل کسی وارد شده است(توجه : منظور از زور فقط نیروی فیزیکی نیست، باز کردن قفل خانه مردم در غیاب آنها نیز به زور محسوب می شود.صرفا به این دلیل که به تلاش و زحمت نیاز دارد).

11. برای به دست آوردن اشیا یا برای اینکه دیگران لطفی در حقش بکنند یا برای فرار از زیر بار مسئولیت معمولا دروغ می گوید (سر دیگران کلاه می گذارد).

نقض جدی قوانین

12. به رغم ممنوعیت از سوی والدین، و از قبل از 13 سالگی شب ها تا دیر وقت به خانه نمی آید یا اصلا نمی آید.

14. هنگامی که در خانه والدین خودش یا خانه "جانشین والدین" زندگی می کند حداقل دوبار شبانه فرار کرده است یا حداقل یک بار فرار کرده است و برای مدتی طولانی برنگشته است.

15. معمولا از مدرسه غیبت غیر موجه می کند و این کار قبل از 13 سالگی شروع شده است.

B. رفتار نامطلوب باعث می شود در عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا شغلی فرد نقض شدیدی به وجود آید، طوری که از لحاظ بالینی معنادار محسوب می شود (نیاز به رسیدگی بالینی داشته باشد).

C. اگر فرد 18 ساله یا بیشتر است، معیارهای اختلال شخصیت ضد اجتماعی نباید برآورده شده باشد.

.

: 99 - : 1400/8/23 - : 4245
1400/8/23