سایت دکتر علیرضا متشکر

09924689989

info@drmoteshaker.com

پرسش و پاسخ

راهکارهایی برای مقابله با افسردگی دوران بارداری
راهکارهایی برای مقابله با افسردگی دوران بارداری.1 ورزشاحتمالا دربارهی تاثیر ورزش بر افسردگی چیزهایی
: 90 - : 1399/7/27 - : 5756
1399/7/27
آیا می‌توان دردوران بارداری از داروهای ضد افسردگی استفاده کرد؟
آیا میتوان دردوران بارداری از داروهای ضد افسردگی استفاده کرد؟بحثهای زیادی پیرامون ایمنی و اثرات طولا
: 89 - : 1399/7/27 - : 5610
1399/7/27
آیا افسردگی دوران بارداری باعث آسیب به کودک آسیب می شود؟
آیا افسردگی دوران بارداری باعث آسیب به کودک آسیب می شود؟افسردگی درمان نشده میتواند ریسکهای بالقوهی خ
: 88 - : 1399/7/27 - : 5813
1399/7/27
علائم افسردگی بارداری چیست؟
علائم افسردگی بارداری چیست؟زنان باردار مبتلا به افسردگی معمولا برخی از علائم زیر را بهمدت 2 هفته یا
: 87 - : 1399/7/27 - : 5763
1399/7/27
افسردگی دوران بارداری چیست؟
افسردگی دوران بارداری چیست؟دوران بارداری فرازونشیبها و استرسهای خاص خودش را دارد. یک زن باردار در اک
: 86 - : 1399/7/27 - : 5785
1399/7/27
آیا همه داروهای مربوط به روان اضافه وزن می آورند؟
آیا همه داروهای مربوط به روان اضافه وزن می آورند؟یکی از مهمترین دغدغه های مراجعین (و اطرافیان آنها )
: 84 - : 1399/7/14 - : 5772
1399/7/14
سوالات رایج درباره داروهای اعصاب و روان
سوالات رایج درباره داروهای اعصاب و روان :1) آیا داروهای اعصاب و روان اعتیادآورند ؟بسیاری از مردم حتی
: 82 - : 1399/4/11 - : 5956
1399/4/11
اختلال افسردگی ماژور یا عمده چیست؟
اختلال افسردگی ماژور یا عمده چیست؟شاید خیلی از ماها درباره این اصطلاح،چیزهایی به گوشمان خورده باشد.ا
: 81 - : 1399/3/22 - : 6296
1399/3/22
برخی نشانه های افسردگی در نوجوانان
برخی نشانه های افسردگی در نوجوانان • غمگینی و احساس نا امیدی • تحریک پذیری، خشم و خصومت
: 59 - : 1399/1/24 - : 6025
1399/1/24
سوگ و سوگواری در کودکان و نوجوانان
سوگ و سوگواری در کودکان و نوجوانانچگونه می توان به کودک داغدیده کمک کرد تا با مرگ عزیزانشان کنار بیا
: 56 - : 1398/6/16 - : 6192
1398/6/16