سایت دکتر علیرضا متشکر

09107873199

info@drmoteshaker.com

اخبار سایت

نسل z
نسل zنقش تکنولوژی در تغییرات نسلی به عنوان عاملی شتاب دهنده تلقی می گردد و آگاهی بخشی را ایجاد می کن
: 107 - : 1401/8/21 - : 73
1401/8/21
اختلال معلولیت ذهنی
اختلال معلولیت ذهنیمعلولیت ذهنی (اختلال رشد ذهنی ، اختلال رشدی ذهنی) اختلالی است که در طول دوره رشدی
: 106 - : 1400/10/29 - : 1711
1400/10/29
اختلال سیالی کلامی(لکنت)
اختلال سیالی کلامی(لکنت) ((Childhood-Onset Fluency Disorder( Stuttering )A:زمانی فرد رسما مبتلا به ا
: 105 - : 1400/10/13 - : 1754
1400/10/13
اختلال آواهای گفتاری (Speech Sound Disorder)
اختلال آواهای گفتاری (Speech Sound Disorder)A:فرد در تولید آواهای گفتاری مشکلات دائمی دارد طوری که ح
: 104 - : 1400/10/9 - : 1780
1400/10/9
اختلال زبان (Language Disorder)
اختلال زبان (Language Disorder)A:کودک در یادگیری و استفاده از زبان در زمینه های مختلف زبان شفاهی ، ک
: 103 - : 1400/10/8 - : 1741
1400/10/8
اختلال یادگیری خاص (Specific Learning Disorder)
اختلال یادگیری خاص (Specific Learning Disorder)A.به رغم کمک دیگران و مداخلات مختلف فرد در یادگیری مه
: 102 - : 1400/9/3 - : 1832
1400/9/3
اختلال نا فرمانی (Oppositional Defiant Disorder)
اختلال نا فرمانی (Oppositional Defiant Disorder)A.مجموعه ای مستمر و مکرر از عصبانیت، خشم، تحریک پذیر
: 101 - : 1400/8/29 - : 1829
1400/8/29
اختلال بیش فعالی و نقص توجه (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)
اختلال بیش فعالی و نقص توجه (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)مجموعه ای فراگیر از رفتارهای ب
: 100 - : 1400/8/26 - : 1884
1400/8/26
اختلال سلوک (Conduct Disorder)
اختلال سلوک (Conduct Disorder)اختلال سلوک به گروهی از مشکلات رفتاری و عاطفی گفته میشود که معمولاً در
: 99 - : 1400/8/23 - : 1939
1400/8/23
اختلال بدریخت انگاری بدن (Dysmorphic Disorder Body)
اختلال بدریخت انگاری بدن (Dysmorphic Disorder Body)فرد به طور دائم نگران است و فکر می کند یک یا چند
: 98 - : 1400/7/9 - : 2128
1400/7/9
اختلال مو کندن Hair-Pulling Disorder Trichotillomania
اختلال مو کندنHair-Pulling Disorder Trichotillomaniaفرد به طور مداوم موهای خود را می کند و در نتیجه
: 97 - : 1400/7/9 - : 2137
1400/7/9
اختلال پوست کندن (skin-picking)Disorder Excoriation
اختلال پوست کندن(skin-picking)Disorder Excoriationفرد به طور دائم پوست خود را می کند در حدی که به زخ
: 96 - : 1400/7/9 - : 2117
1400/7/9
اختلال پانیک
اختلال پانیکاکثر شما اسم این اصطلاحو شنیدین ،یه کوچولوباهاش آشنا بشیم .از هر صد نفر حدود 3 تا 4 نفر
: 95 - : 1400/7/4 - : 2130
1400/7/4
اختلال اضطراب جدایی
اختلال اضطراب جداییA.ترس یا اضطراب بسیار زیاد و بی تناسب با مرحله رشدی که فرد در آن قرار دارد،به علت
: 94 - : 1400/4/21 - : 2547
1400/4/21
رشد هیجانی کودکان در سال دوم زندگیشون چگونه شکل میگیرد ؟
رشد هیجانی کودکان در سال دوم زندگیشون چگونه شکل میگیرد ؟جستجوی همراه با هیجان ،لذت اظهار وجود ، کشف
: 92 - : 1399/8/25 - : 8091
1399/8/25
آیا کودکان هم به افسردگی مبتلا میشوند ؟
آیا کودکان هم به افسردگی مبتلا میشوند ؟ خیلی از مردم بر این اعتقادند که کودک افسرده نمیشه ،.!! پیشن
: 91 - : 1399/8/17 - : 8037
1399/8/17